Privacyverklaring Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V.

Uw privacy

Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. persoonsgegevens verwerkt van klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.
 
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via onze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden.
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adres en telefoonnummer en e-mail adres:
  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyse voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten. 
  • Als u klant of leverancier bij ons bent, zullen wij de door u opgegeven persoons- gegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst, mogelijk persoonlijk per e-mail, op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden degegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkers-overeenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.
 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.
 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot: Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V., info@vandijkglasenschilderwerk.nl of tel. 0345-633307.
 
Van Dijk Glas en Schilderwerk B.V.
Nijverheidstraat 16
4143 HM Leerdam